Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku realizacją umowy o zamówienie publiczne.

Usługi obejmują:

  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg,
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
  • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne,
  • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
  • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów,
  • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.